8 thoughts on “ Desgracia Mía - Various - Objectiu Picap Tardor-Otoño 95 (CD) ”

  1. 5 Guía d’Activitats TARDOR / OTOO Tardor El primer objectiu del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida és donar suport, poten-ciar i difondre l’activitat turís-.
  2. TARDOR / OTOÑO 5 Guia d’Activitats Tardor Les comarques de Lleida són un referent turístic europeu. La di-versitat de les seves propostes i de l’entorn natural que les acull, tant a les comarques del Pirineu com a les de la plana, fan que siguin un territori de referència durant tot l’any. Els reptes que ha d’afrontar l’eco-.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *